تحقیق و توسعه زیر بنای فناوری

بسمه تعالی

تحقیق و توسعه زیر بنای فناوری

1- مقدمه : با توجه به شکاف عمیق و در حال گسترش بین ما و کشورهای پیشرفته صنعتی از نظر نوآوریهای فناورانه و خطر عقب ماندن از قافله علم و فناوری چاره ای جز ارتقاء سطح فناوری، توسعه منابع انسانی و تولید اطلاعات و دانش فنی مورد نیاز و استفاده بهینه از آنها جهت تقویت مزیت رقابتی در بازار جهانی نداریم.

“تحقیق و توسعه” اصطلاح عامی است که فعالیت های بسیار گسترده از تحقیقات پایه، تحقیقات کاربردی ، تحقیقات توسعه ای و خدمات مهندسی نظیر ابداع، اختراع، طراحی محصول، نمونه سازی، آزمایش اولیه، تولید نیمه صنعتی، طراحی و ساخت ماشین آلات و ابزار، تدوین دانش فنی ،بهبود کمی و کیفی محصولات/ خدمات تا کاربردهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی آنها را به منظور تأمین نیازهای روز افزون جوامع بشری در بر می گیرد.

” فناوری (Technology) ” به معنی و مفهوم مجموعه ای از ابزارها و تجهیزات، روشها ، فرآیندها، مهارت ها و دانش ها که بوسیله آنها کالا/خدماتی ارائه می شود خود محصولی است که در تحقیق و توسعه تولید می شود و به همین دلیل تحقیق و توسعه ( research & Development) را زهدان فناوری
می نامند و مأموریتی بالاتر از ایجاد و توسعه فناوری برای آن نمی توان تصور نمود .

انجام فعالیت تحقیق و توسعه یکی از اثر بخش ترین کارهایی است که مدیران بنگاه های اقتصادی در کشورهای صنعتی همواره بدان توجه ویژه ای داشته اند، بطوریکه سهم هزینه مربوط به این فعالیت نسبت به فروش محصولات بنگاه، شاخصی برای توسعه یافتگی و معرف اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر صنایع برتر (High tech) محسوب می شود. مهمترین نقش واحد تحقیق و توسعه در هر واحد تولیدی به عنوان “کارخانه تولید فناوری” عبارت از انجام فعالیت های تحقیقی و توسعه ای در یک روند تعاملی
( تبادل دو طرفه) با سایر بخشهای کارخانه از قبیل تولید و بازاریابی و کیفیت و … تا کالا/خدماتی بهتر از قبل تولید نموده و در نهایت منجر به بهره وری بیشتر عوامل تولید و ایجاد فناوری برتر گردد.

اقدامات واحد تحقیق و توسعه صرفنظر از نوع و ماهیت صنعت در هر مقطع از حیات خود، بستگی به عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مرتبط با منحنی عمر فناوری دارد که براساس آن در هر مقطع از فرآیند تولید فناوری اقدام معینی را می بایست اتخاذ نماید.

فناوری، عنصری پویا و زنده است که همانند سایر موجودات زنده، تولید و رشد داشته و سپس به مرحله فرسودگی و پیری رسیده نهایتاً منسوخ شده و از گردونه خاج خواهد شد و طول این دوران از تولد تا مرگ بستگی تام به
رشد یافتگی فناوری های دیگری دارد که می تواند با پویایی و قدرت بیشتر جایگزین آنها شود.

در زمانی نه چندان دور، عمر مفید یک فناوری 20 تا 30 سال تصور می شد و براساس همین پیش فرض، سود آوری طرح و نرخ برگشت سرمایه تعریف می گردید ولی در جهان امروز ممکن است طول عمر مفید یک فناوری کمتر از 3 تا 5 سال باشد و بعد از آن دیگر بنگاه تولیدی وابسته به آن فناوری غیر اقتصادی و به زبان عامیانه مرده است و آن فناوری منسوخ شده، به سرعت از گردونه اقتصاد خارج می شود و بعضاً مشاهده می شود که فناوری بظاهر جدید و ماشینی آلات یک واحد تولیدی هنوز از جعبه فابریک خارج نشده و نصب و راه اندازی نگردیده از زمره فناوری های غیر کارآمد قرار گرفته است و شاهد این مدعا حجم بسیار گسترده ماشین آلات دست دومی است که در کشورهای صنعتی در معرض فروش گذاشته می شود و عمدتاً با قیمت های نازل نیز عرضه می گردد. در شرایطی که رشد یافتگی و تغیرات در فناوری ها با این شدت و سرعت در حال دگرگونی است، توجه و رصد دائم فناوری و بازار از جمله
حوزه هایی است که اهمیت و ضرورت نهادینه شدن واحد تحقیق و توسعه را در بنگاه ها بیش از بیش مورد تأکید
قرار می دهد.

2- فعالیت های عمده تحقیق و توسعه بنگاهی عبارتند از :

2-1: شناخت الگوی رفتاری فناوری برای انتخاب و راهبرد مناسب (تصمیم گیری برای نحوه دستیابی به محصول/ فناوری)

2-2: انتخاب فناوری مناسب

2-3: پیش بینی روند انتقال فناوری

2-4: جذب و تطبیق فناوری وارداتی ( بومی کردن فناوری)

2-5: فرآیند مهندسی معکوس جهت اصلاح، نوآوری و توسعه فناوری وارداتی

2-6: انجام نوآوری فناورانه شامل:

2-6-1: تشخیص فرصت

2-6-2: شکل دادن ایده

2-6-3: راه حل یابی ابداعی مسأله(TRIZ)

2-6-4: نمونه سازی

2-6-5: توسعه تجاری

2-6-6: بهره برداری و انتشار

3- حوزه های نوآوری فناورانه عبارتند از:

3-1: بهبود مستمر مواد، محصول، فرآیندها و سیستمها

3-2: ایجاد اجزاء جدید، فرآیند یا تکنیک جدید در یک سیستم بزرگتر

3-3: تولید محصول / فرایند/ سیستم جدید برای بازار موجود و یا آتی

3-4: تدوین و الگوی کسب و کار جدید

3-5: آینده نگری ظهور و افول فناوری های مرتبط با فعالیت بنگاه

همانگونه که ملاحظه می شود، فعالیت ” تحقیق و توسعه” که مبتنی بر فرآیند نوآوری فناورانه می باشد، در برگیرنده صدها فعالیت از مرحله شکل گیری ایده ، طراحی ، نمونه سازی، آزمایش اولیه تا تولید
نیمه صنعتی است که از تحقیقات پایه برای ایجاد ایده و طرح نو در مورد مواد، محصول یا فرایند جدید گرفته تا تحقیقات کاربردی برای طراحی محصول جدید و تحقیقات توسعه ای برای ایجاد بهبود اساسی (رادیکال) در فرآیند ساخت فناوری و خدمات مهندسی در طراحی آزمون ها، آزمایش اولیه و تولید
نیمه صنعتی و نهایتاً انتقال از نمونه سازی به تولید نیمه انبوه را شامل می گردد که بدون انجام آن در قالب ” واحد تحقیق و توسعه فناوری” در دل بنگاه و با همکاری مراکز علمی و پژوهشی امکان موفقیت در دستیابی به فناوری جدید ضعیف خواهد بود و موجب عقب ماندن از کاروان علم و فناوری می شود.

**مدرس دانشگاه و مشاور صنعت ( عضو کمیته علمی همایش)

درباره ما

بسمه تعالی

درباره ما

سالهاست که رابطه صنعت و دانشگاه با چالش های جدی روبه رو است و این دو ساختار نتوانسته اند ارتباطی پویا در راستای اهداف یکدیگر داشته باشند، دانشگاه های ما از لحاظ رشد علمی و کیفیت آموزشی جایگاه خوبی را یافته اند و اغلب در مرزهای دانش قرار دارند که می توانند مزیتی برای صنعت محسوب شود و موتور محرک صنعت باشند.

اما مسائلی چون اعتماد نکردن صنعت برای سرمایه گذاری در دانشگاه، نبود نهادهایی که این دو ساختار را پیوند دهد از مسائلی از این دست چالش هایی بر سر راه این دو نهاد قرار داده است.

بدین منظور در سلسله یادداشت هایی سعی می شود با بهره گیری از مقالات تحقیقی ارائه شده در همایش های قبلی، همچنین گزیده مطالب مشابه و مرتبط در نشریات کشور به چالش ها، فرصت ها، الزامات و راهکارهای برون رفت از این تنگناها پرداخته شود تا انشاء ا… از رهگذر آن بستر فرهنگی لازم برای وحدت نظر و متعاقب آن وحدت در عمل در امر تعامل صنعت، دانشگاه و دولت پدیدار گردد.

 

چالش های رابطه صنعت، دانشگاه و دولت

 

نبایستی موضوع رابطه دولت، صنعت و دانشگاه تنها به ضعف سیستم آموزشی کشور به عنوان تنها مشکل و عامل اصلی مورد اشاره قرار داد، بلکه در صنعت کشور نیز با توجه به شرایط و تنگناهای ناشی از جنگ تحمیلی و نیز تحریم ها، به روز رسانی فناوری و روش ها چندان صورت نگرفته و تنها با ابزار و ماشین آلات فرسوده و فناوری های قدیمی چرخ صنعت در حال حرکت است. بنابراین در برخی موارد سیستم آموزشی بسیار جلوتر و به روزتر از صنعت است که این موضوع را به عنوان مثال می توان در بخشهای صنایع معدنی، نفت و اکتشافی مشاهده نمود. از نظر تاریخی در کشورمان به نظر می رسد که نهادهای اصلی که در برقراری و استقرار ارتباط بین صنعت و دانشگاه یا همان نظام آموزشی کشور باید به صورت پیکره ای واحد عمل می کردند، تا کنون از یکدیگر جدا بوده و هر یک از آنها مستقل از دیگری ، مانند نظام تفکیک قوای سه گانه بوده اند. این مشکل در کشورهای دیگر نیز وجود داشته است، اما بسیاری از آنها سالهاست که در جهت تغییر این وضعیت حرکت و تلاش کرده اند تا پیکره واحدی از این اجزاء ایجاد کنند به طوری که در تعامل مؤثر با یکدیگر بوده و یکی مخل عملکرد  دیگری نگردد.

اصولاً در این میان بخش سومی به نام نهاد دولت نیز وجود دارد که تلاش کرده به صورت کنترل کننده و تعیین کننده روابط و روند تعاملات عمل کند.

نمونه ای از این وضعیت را میتوان در بخشنامه های متعدد یا لوایح قانونی و … شاهد بود که در آن دولت تلاش می کند تا به صورت یک حاکم مطلق در روابط بین دانشگاه و صنعت نقش تعیین کننده ایفا کند و با دیکته کردن چگونگی روابط؛ با استفاده از ابزارهای حاکمیتی مانند بودجه و … این هدف را پیش ببرد. این روند حاکمیتی تا کنون بسیار کارکرد مؤثری برای دولت در کنترل روابط بین صنعت و دانشگاه داشته است.

مهمترین دلیل تفوق دولت های مختلف در کشورمان، آن است که بخش قابل توجهی از صنعت کشور و نیز سیستم آموزشی آن کاملاً دولتی بوده و بخش خصوصی واقعی و نه شبه خصوصی هیچ نقش تعیین

کننده ای ندارد، بنابراین حاکمیت بلامنازع دولت بسیار طبیعی بوده و هنوز نیز تداوم دارد.

 

نتیجه چنین حاکمیت بدون رقیب، ایجاد یک نظام بسیار ناهماهنگ و آشفته و غیر مؤثر ارتباط بین صنعت و دانشگاه است؛ که امروزه شاهد آن هستیم. برای این ارضاع می توان می توان دلایل مختلفی را آدرس داد. اما یک موضوع مهم آن است که سیاست های هر دولت با دولت بعدی بسیار متفاوت بوده و هر دولتی وقتی سکان را به دست می گیرد به نظرش می رسد که دولت قبلی مسیر را کاملاً اشتباه می رفته است و باید مسیر جدیدی را تعریف کند.

امروزه این واژه به صورت طنز درآمده که در کشور هر دولت ادعا می کند که از دولت قبلی ویرانه ای را تحویل گرفته است. این واژه را میتوان برای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه نیز مورد استفاده قرار داد.

به طوری که نظام بین صنعت و دانشگاه بیشتر به ویرانه شبیه است هر چند با وجود شرایط نامطلوب، در مقایسه با دهه های قبل، پیشرفت هایی را نیز در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه حاصل شده که به همت فرهیختگان و دلسوزان نظام انجام پذیرفته است، که نباید آن ها را از نظر دور داشت ولی باید اذعان داشت که این شرایط منطبق بر پتانسیل های بالقوه ملت بزرگ ایران نبوده و با سند چشم انداز 20 ساله کشور که برای تدوین آن زحمات بسیاری کشیده شده است سازگار نیست.

 

بنظر می رسد باید ارتباط بین صنعت و دانشگاه به صورت یک سیستم نظامند در کشور به طریقی نهادینه شود تا جنبه های علمی ، فنی، اقتصادی و فرهنگی آن مانند هر سیستم نظام مند از نظر ورودی، منابع، فرآیندها و نیز خروجی آن، تأثیر گذاری، روش کنترل و هدایت آن باید به درستی تعیین شده باشد. لذا باید عملکرد چنین سیستم نظام مندی توسط بخش های دیگر جامعه علاوه بر نقش دولت بازبینی و به روز رسانی شده و علاوه بر آن بر نقش نظارت های نهادهای اجتماعی از جمله اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور بطور جدی تأکید گردد. با توجه به دیدگاه رئیس محترم جمهوری در مورد پررنگ کردن نهادهای مدنی و مردم نهاد در اداره کشور، زمان آن رسیده تا عملکرد دولت در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه بطور جدی مورد بازنگری قرار گیرد و نقش شدید حاکمیتی دولت و تعیین سیاست ها و … که روابط بین صنعت و دانشگاه را تعریف می کند کاملاً دگرگون شود.

 

بدین ترتیب به جای دولت لازم است تا تشکل های برخاسته از نخبگان، کارآفرینان و فرهیختگان در قالب برگزاری همایش ها و تشکیل سلسه جلسات هم اندیشی در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور در زمینه باز تعریف نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه به عنوان ناظر بر حسن انجام امور، نقش خود را ایفا نمایند و خروجی آنرا به صورت سند راهبردی تحت عنوان نقشه راه به مسؤولین جهت اتخاذ تصمیم ارائه نمایند. علاوه بر آن از جمله کارکردهایی که از تشکل های اقتصادی می توان انتظار داشت در بهترین شکل به شرح زیر خواهند بود:

 •    – اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی و آموزش در زمینه مزایای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.
 •     – جلب مشارکت های مردمی در زمینه های مختلف و متناسب با اهداف نظام صنعت و دانشگاه.
 • – ایجاد گسترش و تقویت هماهنگی بین بخش های صنعت و دانشگاه و نیز دولت.
 •     – گسترش نظارت عمومی و پایش نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.
 • – ارائه راهکارهای و پیشنهادها به نهادهای رسمی ، صنعتی و مؤسسات آموزشی.
 • – تلاش در زمینه ایجاد پایداری در سیاست های تدوین شده برای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه و کمک به تداوم مستمر آن در طول زمان و تغییر دولت ها و مسؤولان.
 • – به کارگیری کلیه پتانسیل های انسانی و مالی موجود به منظور به روز رسانی و ارتقای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.
 • – همکاری با ارگانهای دولتی و اقدامات مشترک برای پیشبرد برنامه ها در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه و نظام فناوری کشور مبتنی بر سند چشم انداز 20 ساله.

چگونگی شکل گیری همایش های ملی تعامل صنعت و دانشگاه

بسمه تعالی

چگونگی شکل گیری همایش های ملی تعامل صنعت و دانشگاه

نزدیک شدن صنعت و دانشگاه به عنوان پیشبران توسعه می تواند اهمیت اساسی و بنیادین داشته باشد. بنابراین از اسفند ماه سال۱۳۹۰، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد این پیشنهاد را مطرح کردند که چنین همایشی در استان یزد، که به عنوان استان کار و فعالیت و تلاش شناخته شده است، برگزار شود.

سپس جلساتی در موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران برگزار و تصویب شد که این همایش بطور مشترک از سوی اتاق یزد و موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران برگزار شود.

پس از برگزاری جلسات متعدد، کمیته علمی نخستین همایش تشکیل و در جلسات مختلفی چارچوب همایش و محورهای زیر مشخص گردید.

 • ۱- نحوه ارتقاء فرهنگ کار در جامعه
 • ۲- راهکارهای انتقال تجارب کارآفرینان موفق به دانشگاهها
 • ۳- راهکارهای استفاده از دستاوردهای علمی دانشگاهها در صنعت
 • ۴- تنگناها و مشکلات موجود در مسیر ارتباط صنعت و دانشگاه و راه های برون رفت از آن ها
 • ۵- تبیین مدل ارتباطی صنعت و دانشگاه
 • ۶- برنامه ریزی منطقه ای با نگرش آمایش سرزمین

و  طی فرآیند فراخوانی مقالات و داوری مقالات دریافت شده، عناوین زیر انتخاب و با تشکیل ۵ پانل در تاریخهای نهم و دهم اسفند ماه ۹۱ نخستین همایش برگزار گردید:

–        تأملی بر الگوهای ارتباطی دانشگاه و صنعت با تاکید بر شرایط و اقتضائات  خاص کشور
(محمدعلی نعمتی)

–        مدل اصلاح شده ارتباط آنی و مستمر ایده های نو با هدف تعامل دو جانبه صنعت و دانشگاه
(علی اشرفی)

–        گامی در پیشرفت کشاورزی (کامران خیرعلی پور)

–        آموزش برای آموزش یا آموزش برای توسعه

مطالعه تعامل دانشگاه و صنعت در بخش نیروی انسانی(محمدعلی فیض پور، سعیده سعیدی نیا)

–        بررسی نحوه نهادینه کردن فرهنگ کار در جامعه اسلامی(حسن حاجی حسینی شوازی)

–        عارضه یابی ارتباط صنعت و دانشگاه و ارائه مدل بومی سازی شده با توجه به برنامه توسعه کشور

–        تبیین جامعه شناختی ارتباط دانشگاه و صنعت(محسن نیازی- محمد کارکنان نظرآبادی)

–        تعامل فناورانه دانشگاه و بخش کشاورزی از طریق تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی
(احمد رضوان فر، سید محمود حسینی، سید احمد موحد محمدی و مهنوش شریفی)

–        بررسی ارتباط بین دانشگاه و صنعت با رویکرد کارآفرینی (سید علی نقوی و حامد فلاح)

–        تحلیل نقش نهاد مدیریت و توسعه فناوری در ارتباط با ساخت یافته دانشگاه و صنعت با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی
(داریوش پورسراجیان، علی حاجی غلام سریزدی)

–        نظام نوآوری کشاورزی: چارچوبی راهبردی برای مدیریت دانش، فناوری و نوآوری در بخش کشاورزی
(ابوالقاسم شریف زاده)

–        تحصیل گرایش تاریخی دانشگاهها به راه کارهای پیچیده  پرهزینه تامین انرژی؛ تعامل منفی با هزینه منفعت و جامعه و چشم انداز آینده
(امیر شریف یزدی)

–        کارآفرینی دانشگاهی در بخش کشاورزی: ساز وکاری برای انتقال دانش و فناوری از دانشگاه به بخش کشاورزی
(ابوالقاسم شریف زاده، سید غلامرضا موسوی)

–        طراحی مدل بهینه ارتباط صنعت و دانشگاه (الهه طاهری، ریحانه طاهری و علیرضا ارسلانی)

 

در ادامه، دومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه  با اهداف و محورهای زیر با رشدی ۱۵۰ درصدی مقالات در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در تاریخهای بیست و هفتم و بیست و هشتم فروردین ماه۱۳۹۳ با اهداف، محورها و عناوین پژوهشی زیر اجرا گردید.

 

اهداف همایش دوم:

 • –  توسعه و بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه

       –  تبیین نقش و اهمیت پژوهش و فناوری در حل مشکلات صنعت

– ارائه و عرضه آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناوری در صنعت

 • – بحث و تبادل نظر واحدهای صنعتی برگزیده در رابطه با پروژه ها ی انجام شده

          –  تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری

 • ارائه نمونه های موفق ارتباط صنعت و دانشگاه

محورهای همایش دوم:

 • آسیب شناسی نظام آموزش عالی و تعامل صنعت و دانشگاه
 • تنگناها و مشکلات موجود در مسیر ارتباط صنعت و دانشگاه و روش های برون رفت از آنها
 • موانع قانونی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارتباط صنعت و دانشگاه
 • توسعه صنعت و آموزش عالی بر مبنای آمایش سرزمینی
 • تعامل صنعت و دانشگاه در چارچوب اقتصاد مقاومتی
 • تعامل صنعت و دانشگاه در بهبود فضای کسب و کار
 • اقتصاد دانش بنیان و تعامل صنعت و دانشگاه
 • زیرساخت ها و راهکارهای استفاده از دستاوردهای علمی دانشگاهها در صنعت
 • تبیین مدل ارتباطی صنعت و دانشگاه با تکیه بر مدل اسلامی- ایرانی پیشرفت

عناوین پژوهشی دومین همایش:

 • نقش اعتماد در پیوند صنعت و دانشگاه
  ( مطالعه موردی شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران و گلستان )
  ( صادق صالحی، فردین عنایتی کلیجی، اصلی اسلامی )
 • بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر تولیدات بخش صنعت در ایران
  ( عبدالمجید جلایی، مسلم آل بوسویلم، مینا جوادی نیا )
 • بررسی آثار دوسویه و ارتباط متقابل میان صنعت و دانشگاه
  ( عبدالمجید جلایی، مسلم آل بوسویلم، مینا جوادی نیا )
 • چالش های اجتماعی- فرهنگی تعامل صنعت و دانشگاه
  (محمد سیاح ورگ ، مهناز امیرپور، عفت وحیدی مطلق)
 • بررسی رابطه آموزش های مهارتی دانشگاهی و میزان اشتغال در بنگاههای اقتصادی
  (مجید ملامحمدی راوری، مسعود ملامحمدی راوری، علی اصغر رستمی ابوسعیدی)
 • آسیب شناسی تعامل بین دولت، صنعت و دانشگاه در ایران
  (حسین شفیعی، حسین احمدی راد فرنگیس احمدی راد)
 • آسیب شناسی نظام آموزش  عالی در تعامل با صنعت
  ( فرحناز شهریاران، حسین مهرابی بشرآبادی، آسیه عزیزی)
 • بررسی نقش کارآفرینی دانشگاهی در توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت
  (حمید تابلی، مجید ملامحمدی راوری)
 • تدوین استراتژی راهبردی توسعه متناسب علم و دانش  کارکردی ، اقتصادی – صنعتی در کشور
  (مهدی جمالی نژاد، جعفر کریمی)
 • نقش واحدهای تحقیق و توسعه در ارتباط صنعت و دانشگاه
  (مطالعه موردی استان کرمان (مسعود ایرانمش)
 • آسیب شناسی پیشروی آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی (مهدی کاظمی، مهسا عباسی)
 • موانع و مشکلات موجود در تعامل صنعت و دانشگاه (رضا یزدان پرست)
 • دانشگاه کارآفرین از منظر ارتباط دانشگاه و صنعت (مسلم معتمدی فر)
 • ارتباط صنعت و دانشگاه(ساناز رستمی)
 • ارتباط صنعت و دانشگاه، شاهرگ توسعه اقتصادی(بهروز جعفرزاده)
 • واکاوی چالش های ارتباطی میان حوزه صنعت و دانشگاه (سیمین دانا، نگار صفاپور)
 • دانشگاه مجازی: راهکاری برای ارتباط دانشگاه و صنعت و سازمانها(رضا طاولی، یاسر حسن پور)
 • حل موانع ارتباط صنعت با دانشگاه، ضرورتی اجتناب ناپذیر(محمد ضیاءالدینی)
 • رتبه بندی موانع و مشکلات ارتباط دانشگاه و صنعت (مطالعه موردی: استان کرمان)
  (مصطفی بنی اسدی، حسین مهرابی بشرآبادی، امین پورمقدم)
 • واکاوی موانع تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با استفاده از تکنیک دلفی
  (فرشاد اسماعیلی پناه، مهران سلمانیان، ندا اولاده)
 • فرصت ها و چالش های قانونی و سیاسی ارتباط صنعت و دانشگاه
  (زین العابدین صادقی، حسین معین آبادی)
 • بررسی تأثیر توسعه زیرساخت های حمل و نقل بر رشد بخش صنعت
  (مهلا افشارپور، حسین مهرابی بشر آبادی، مصیب پهلوانی)
 • تعیین رشته فعالیت های پربازده صنعتی در استان کرمان با تاکید بر تشخیص جهت دهی تحقیقات دانشگاهی در این فعالیت ها
  (رضا زینل زاده، علی اسدی، مهدی خداپرست مشهدی)
 • نقش آموزش عالی در توسعه صنعت استان کرمان بر مبنای آمایش سرزمین
  (سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی، سپیده صمیمی)
 • تحلیلswot پیرامون توسعه صنعتی استان کرمان با تاکید بر تعامل صنعت و دانشگاه
  (امید ستاری، سحر السادات جعفری نسب)
 • بررسی نقش افزایش تعامل بخش های صنعت و دانشگاه در تعدیل آثار سوء تحریم های اقتصادی و سیاسی ایران
  (داود غفارپور، عباس نوری)
 • تعامل صنعت و دانشگاه ضرورتی جهت رسیدن به اقتصاد مقاومتی(محسن زاینده رودی)
 • پارک های علم و فناوری و مراکز رشد حلقه  گم شده مدل ارتباط دانشگاه و صنعت
  ( داود فیض، رضا شهریاری پور)
 • بررسی تأثیر تعامل صنعت و دانشگاه بر توسعه اقتصادی و مشکلات موجود جهت این تعامل
  (نسرین عوض زاده محمدیان، علیرضا بهاری)
 • ارتباط دانشگاه و صنعت ضرورتی انکارناپذیر در توسعه جامعه(زهرا صفری)
 • تأثیر تعامل صنعت و دانشگاه در بهبود فضای کسب و کار(مهسا عباسی، اسداله کارنما)
 • بررسی سازوکارهای توسعه خدمات برون رسانی دانشگاهی در جهت کارآفرینی
  (با محوریت آموزش عالی کشور)(زهرا کامیاب)
 • نقش آموزش عالی در بهبود کسب و کار: ایران و چند کشور منتخب (سید کمیل طیبی، زهرا زمانی)
 • تأثیر تعامل صنعت و دانشگاه در بهبود فضای کسب وکار در صنعت طیور ایران
  (هادی توکلی، محمود صالحی، سید سعیده مصلی نژاد)
 • تأثیر مشاوران دانشگاهی بر اثر بخشی سازمان(علی گرامی کویری نژاد، هادی گنجو زاده)
 • بررسی تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه سرمایه انسانی بر تولید ناخالص سرانه
  (حسین اکبری فر، رضا اشرف گنجویی)
 • بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر ارتباط صنعت و دانشگاه
  (سید عبدالمجید جلایی، سمانه درخشنده، سیما اسکندری سبزی )
 • تعامل صنعت و دانشگاه و بهبود فضای کسب و کار (علیرضا شکیبایی، سمانه خاتمی)
 • ارزیابی شاخص های فضای کسب و کار و تأثیر آن بر ارتباط صنعت و دانشگاه
  (سید عبدالمجید جلایی، سمانه درخشنده، سیما اسکندری سبزی)
 • مدیریت دانش رویکردی نوین در جهت موفقیت و توسعه سازمانهای آموزشی و اعتلای صنعت
  (داریوش خاکسار، شیوا مصاحب)
 • اقتصاد دانش بنیان و اثرپذیر رشد اقتصادی استان کرمان
  (مهدی خسروی، نسیبه زارعی، حسین مهرابی بشرآبادی)
 • تأثیر شاخص توسعه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید صنعت کشور
  (آسیه عزیزی، حسین مهرابی بشرآبادی و فرحناز شهریاران)
 • نقش توسعه فکری در ارتباطات بین سازمانی، دانشگاه، دولت و صنعت
  (مهدی خداپرست، عبداله مقیم تیرگر)
 • اقتصاد دانش بنیان و تعامل صنعت و دانشگاه (علی اصغر مشیری، سکینه حسن پور بحریجانی)
 • پارک های علم و فناوری حلقه واسط بین دانشگاه و صنعت(حدیث فرامرزی)
 • راهبردهای تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی و بررسی چالشهای آن(رضا تاج زاده، سمیه شعبانی)
 • مطالعه نقش تعامل صنعت و دانشگاه در اقتصاد دانش بنیان(راضیه برفه)
 • بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارزش افزوده صنایع بزرگ ایران (احمد شمس، ساغر نیکپور)
 • بررسی نقش اقتصاد دانش بنیان در توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه (مطالعه موردی استان کرمان)
  (حسین مهرابی بشرآبادی، ابراهیم جاودان)
 • تعیین جایگاه هر یک از استان های کشور در توسعه صنعتی و بررسی تأثیر مؤلفه های تخصص گرایی، آموزش و تحقیقات بر توسعه مزبور
  (علی بیگ زاده، علی اسدی، سعید باغخانی)
 • نقش “پارک های علم و فناوری” و “مراکز رشد و کارآفرنی” در توسعه کشور
  (علی اکبر اسماعیلی رنجبر، سعید منصور، محمد ملکوتیان، رضا دهنویه)
 • ارائه الگویی برای بهبود تعامل صنعت و دانشگاه بر اساس تجربیات سایر کشورها
  (سیاوش فلاح علی پور، حسین مهرابی بشرآبادی، لیلا پازند)
 • بررسی تأثیر ارزش افزوده آموزش عالی در دانشگاهها بر ارزش افزوده تولیدات در بخش صنعت
  (نسیبه زارعی، مهدی خسروی، سعید مهرجو، حسین مهرابی بشرآبادی)
 • ارائه الگوی ارتباط دانشگاه و صنعت  بر اساس تجربه عملی کشور نروژ
  (علی گرامی کویری نژاد، هادی گنجوزاده)
 • عوامل مؤثر بر ارتباط دانشگاه و صنعت(عبدالحسین اوحدی، حسین مهرابی بشرآبادی)
 • عوامل مؤثر بر انتقال فناوری از دانشگاه و صنعت(عبدالحسین اوحدی، حسین مهرابی بشرآبادی)
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در صنعت گاز ایران
  (مطالعه موردی : شرکت گاز استان اصفهان)
  (سید اکبر نیلی پور طباطبایی، عباس رفیعی، افشین جهانبازی، مهران سلمانیان)
 • ارائه الگوی نوع شناسی جامع از شرکت ها و پژوهشگران دانشگاهی در فرآیند انتقال فناوری(مطالعه موردی: شرکت گاز استان اصفهان)
  (سید اکبر نیلی پور طباطبایی، عباس رفیعی، مهران سلمانیان)
 • نقش مراکز رشد دانشگاهی به منظور ارتباط نخبگان و مبتکرین دانشگاهی با صنعت
  (هادی زاینده رودی، مرجان محمدجعفری)
 • مدل ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه با تکیه بر الگوی ایرانی-اسلامی
  (مسعود رضایی زاده، رضا زینل زاده)

نکته ای که باید در برگزاری همایش های ملی تعامل صنعت و دانشگاه بدان اشاره نمود آن است که شبیه این همایش ها در کشور قبلاً هم بوده و توسط نهادهای مختلف برگزار شده است.

منتهی اهمیت خاص این همایش ها از ویژگی های زیر حائز توجه بوده است:

ویژگی ۱-

ورود اتاق بازرگانی به عرصه ارتباط صنعت و دانشگاه به لحاظ نقش آفرینی سالهای اخیر اتاق در صحنه های مختلف از جمله در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  و سایر زمینه های نو از جمله در عرصه ایجاد تعامل مؤثرتر بین صنعت و دانشگاه و استفاده از تجارب کارآفرینان و صرفاً بسنده نکردن به برگزاری همایش دانشگاهی

ویژگی ۲-

تداوم این همایش ها و برگزاری هر ساله آن در استانهای مختلف کشور به منظور تجمیع تجارب فعالان و نخبگان اقتصادی استان ها  و فراهم شدن راهکار عملی برای نزدیک شدن و تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه به منظور استفاده بهتر از اساتید و دانشگاهها در انجام طرحهای پژوهشی مورد نیاز صنعت و سامان دهی دانشگاهها در برآورده ساختن نیازهای مختلف صنایع و همچنین جهت دهی پایان نامه های دانشجویی به سمت حل مشکلات صنعت و علاوه برآن با ورود به بحث آمایش سرزمینی و توسعه استانی، مدل تعامل موثر صنعت، دانشگاه و ادارات تبیین گردد.

ویژگی ۳-
برپایی نمایشگاه آخرین دستاوردهای نوآوری های فناورانه در جنب جلسات ارائه مقالات به صورت”فن بازار”.

مقدمات ارتباط چهره به چهره و آشنایی پژوهشگران، فرهیختگان و کارآفرینان و مسئولین اجرایی بیش از پیش فراهم خواهد نمود.

محورهای همایش

محورهای همایش
 1. تجاری سازی تحقیقات داتشگاهی
 2. تاثیر هم افزایی دانشگاه و صنعت در بومی سازی فناوری
 3. کسب و کار دانشجویی،کارآموزی و کارورزی هدفمند
 4. ویژگی های دانشگاههای نسل سوم (دانشگاههای کارآفرین)
 5. ارتقاء فرهنگ کارآفرینی دانش بنیان در جامعه
 6. تعامل نظام مند صنعت و دانشگاه پیش شرط اقتصاد دانش بنیان
 7. انتقال تجارب کارآفرینان موفق به دانشگاه
 8. برنامه ریزی منطقه ای بر مبنای آمایش سرزمین
 9. استفاده از دستاوردهای علمی دانشگاهها در صنعت

طرح های دانش بنیان صنعت را متحول می کند

طرح های دانش بنیان صنعت را متحول می کند
رییس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به استان البرز به عنوان قطب علمی و تحقیقاتی کشور گفت: طرح های دانش بنیان در این استان به عنوان قطب علمی و تحقیقاتی کشور مطرح است و می تواند بستر را برای تولید انبوه و باکیفت در استان فراهم سازد.

صنعت موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور است

صنعت موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور است
رئیس دانشگاه خوارزمی بیان کرد: جامعه در حال توسعه جامعه ای است که امکان صنعتی شدن داشته باشد، چرا که صنعت موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور است

ضرورت بستر سازی برای تعامل صنعت و دانشگاه
رئیس دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بستر سازی و ایجاد زیر ساختارهای لازم برای تعامل صنعت و دانشگاه ضروری است

طرح های دانش بنیان صنعت را متحول می کند
رییس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به استان البرز به عنوان قطب علمی و تحقیقاتی کشور گفت: طرح های دانش بنیان در این استان به عنوان قطب علمی و تحقیقاتی کشور مطرح است و می تواند بستر را برای تولید انبوه و باکیفت در استان فراهم سازد.

دانشگاه ها نباید به بنگاه های تولید مدرک تبدیل شوند

دانشگاه ها نباید به بنگاه های تولید مدرک تبدیل شوند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز گفت: مراکز آموزش عالی باید مکانی برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه باشند و نباید به بنگاه های تولید مدرک تبدیل شوند

کاهش وابستگی به نفت جامعه را به اقتصاد دانش بنیان هدایت می کند

کاهش وابستگی به نفت جامعه را به اقتصاد دانش بنیان هدایت می کند
دبیرکل همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه همچنین در این همایش اظهار کرد: باید ضمن کاهش وابستگی به نفت به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم

رئیس اتاق بازرگانی ایران در سومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه مطرح کرد :

رئیس اتاق بازرگانی ایران در سومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه مطرح کرد :
تقویت بنیه اقتصادی کشور نیازمند افزایش ظرفیت علمی دانشجویان است رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: از ظرفیت بالای علمی دانشجویان و نیروی انسانی موجود در کشور تا کنون به نحو احسن بهره مند نشده ایم تا بتوایم بنیه اقتصادی کشور را به نحوه مطلوب تقویت کنیم.