محورهای همایش

محورهای همایش
  1. تجاری سازی تحقیقات داتشگاهی
  2. تاثیر هم افزایی دانشگاه و صنعت در بومی سازی فناوری
  3. کسب و کار دانشجویی،کارآموزی و کارورزی هدفمند
  4. ویژگی های دانشگاههای نسل سوم (دانشگاههای کارآفرین)
  5. ارتقاء فرهنگ کارآفرینی دانش بنیان در جامعه
  6. تعامل نظام مند صنعت و دانشگاه پیش شرط اقتصاد دانش بنیان
  7. انتقال تجارب کارآفرینان موفق به دانشگاه
  8. برنامه ریزی منطقه ای بر مبنای آمایش سرزمین
  9. استفاده از دستاوردهای علمی دانشگاهها در صنعت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *