چگونگی شکل گیری همایش های ملی تعامل صنعت و دانشگاه

بسمه تعالی

چگونگی شکل گیری همایش های ملی تعامل صنعت و دانشگاه

نزدیک شدن صنعت و دانشگاه به عنوان پیشبران توسعه می تواند اهمیت اساسی و بنیادین داشته باشد. بنابراین از اسفند ماه سال۱۳۹۰، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد این پیشنهاد را مطرح کردند که چنین همایشی در استان یزد، که به عنوان استان کار و فعالیت و تلاش شناخته شده است، برگزار شود.

سپس جلساتی در موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران برگزار و تصویب شد که این همایش بطور مشترک از سوی اتاق یزد و موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران برگزار شود.

پس از برگزاری جلسات متعدد، کمیته علمی نخستین همایش تشکیل و در جلسات مختلفی چارچوب همایش و محورهای زیر مشخص گردید.

 • ۱- نحوه ارتقاء فرهنگ کار در جامعه
 • ۲- راهکارهای انتقال تجارب کارآفرینان موفق به دانشگاهها
 • ۳- راهکارهای استفاده از دستاوردهای علمی دانشگاهها در صنعت
 • ۴- تنگناها و مشکلات موجود در مسیر ارتباط صنعت و دانشگاه و راه های برون رفت از آن ها
 • ۵- تبیین مدل ارتباطی صنعت و دانشگاه
 • ۶- برنامه ریزی منطقه ای با نگرش آمایش سرزمین

و  طی فرآیند فراخوانی مقالات و داوری مقالات دریافت شده، عناوین زیر انتخاب و با تشکیل ۵ پانل در تاریخهای نهم و دهم اسفند ماه ۹۱ نخستین همایش برگزار گردید:

–        تأملی بر الگوهای ارتباطی دانشگاه و صنعت با تاکید بر شرایط و اقتضائات  خاص کشور
(محمدعلی نعمتی)

–        مدل اصلاح شده ارتباط آنی و مستمر ایده های نو با هدف تعامل دو جانبه صنعت و دانشگاه
(علی اشرفی)

–        گامی در پیشرفت کشاورزی (کامران خیرعلی پور)

–        آموزش برای آموزش یا آموزش برای توسعه

مطالعه تعامل دانشگاه و صنعت در بخش نیروی انسانی(محمدعلی فیض پور، سعیده سعیدی نیا)

–        بررسی نحوه نهادینه کردن فرهنگ کار در جامعه اسلامی(حسن حاجی حسینی شوازی)

–        عارضه یابی ارتباط صنعت و دانشگاه و ارائه مدل بومی سازی شده با توجه به برنامه توسعه کشور

–        تبیین جامعه شناختی ارتباط دانشگاه و صنعت(محسن نیازی- محمد کارکنان نظرآبادی)

–        تعامل فناورانه دانشگاه و بخش کشاورزی از طریق تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در بخش کشاورزی
(احمد رضوان فر، سید محمود حسینی، سید احمد موحد محمدی و مهنوش شریفی)

–        بررسی ارتباط بین دانشگاه و صنعت با رویکرد کارآفرینی (سید علی نقوی و حامد فلاح)

–        تحلیل نقش نهاد مدیریت و توسعه فناوری در ارتباط با ساخت یافته دانشگاه و صنعت با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی
(داریوش پورسراجیان، علی حاجی غلام سریزدی)

–        نظام نوآوری کشاورزی: چارچوبی راهبردی برای مدیریت دانش، فناوری و نوآوری در بخش کشاورزی
(ابوالقاسم شریف زاده)

–        تحصیل گرایش تاریخی دانشگاهها به راه کارهای پیچیده  پرهزینه تامین انرژی؛ تعامل منفی با هزینه منفعت و جامعه و چشم انداز آینده
(امیر شریف یزدی)

–        کارآفرینی دانشگاهی در بخش کشاورزی: ساز وکاری برای انتقال دانش و فناوری از دانشگاه به بخش کشاورزی
(ابوالقاسم شریف زاده، سید غلامرضا موسوی)

–        طراحی مدل بهینه ارتباط صنعت و دانشگاه (الهه طاهری، ریحانه طاهری و علیرضا ارسلانی)

 

در ادامه، دومین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه  با اهداف و محورهای زیر با رشدی ۱۵۰ درصدی مقالات در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در تاریخهای بیست و هفتم و بیست و هشتم فروردین ماه۱۳۹۳ با اهداف، محورها و عناوین پژوهشی زیر اجرا گردید.

 

اهداف همایش دوم:

 • –  توسعه و بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه

       –  تبیین نقش و اهمیت پژوهش و فناوری در حل مشکلات صنعت

– ارائه و عرضه آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناوری در صنعت

 • – بحث و تبادل نظر واحدهای صنعتی برگزیده در رابطه با پروژه ها ی انجام شده

          –  تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری

 • ارائه نمونه های موفق ارتباط صنعت و دانشگاه

محورهای همایش دوم:

 • آسیب شناسی نظام آموزش عالی و تعامل صنعت و دانشگاه
 • تنگناها و مشکلات موجود در مسیر ارتباط صنعت و دانشگاه و روش های برون رفت از آنها
 • موانع قانونی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارتباط صنعت و دانشگاه
 • توسعه صنعت و آموزش عالی بر مبنای آمایش سرزمینی
 • تعامل صنعت و دانشگاه در چارچوب اقتصاد مقاومتی
 • تعامل صنعت و دانشگاه در بهبود فضای کسب و کار
 • اقتصاد دانش بنیان و تعامل صنعت و دانشگاه
 • زیرساخت ها و راهکارهای استفاده از دستاوردهای علمی دانشگاهها در صنعت
 • تبیین مدل ارتباطی صنعت و دانشگاه با تکیه بر مدل اسلامی- ایرانی پیشرفت

عناوین پژوهشی دومین همایش:

 • نقش اعتماد در پیوند صنعت و دانشگاه
  ( مطالعه موردی شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران و گلستان )
  ( صادق صالحی، فردین عنایتی کلیجی، اصلی اسلامی )
 • بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر تولیدات بخش صنعت در ایران
  ( عبدالمجید جلایی، مسلم آل بوسویلم، مینا جوادی نیا )
 • بررسی آثار دوسویه و ارتباط متقابل میان صنعت و دانشگاه
  ( عبدالمجید جلایی، مسلم آل بوسویلم، مینا جوادی نیا )
 • چالش های اجتماعی- فرهنگی تعامل صنعت و دانشگاه
  (محمد سیاح ورگ ، مهناز امیرپور، عفت وحیدی مطلق)
 • بررسی رابطه آموزش های مهارتی دانشگاهی و میزان اشتغال در بنگاههای اقتصادی
  (مجید ملامحمدی راوری، مسعود ملامحمدی راوری، علی اصغر رستمی ابوسعیدی)
 • آسیب شناسی تعامل بین دولت، صنعت و دانشگاه در ایران
  (حسین شفیعی، حسین احمدی راد فرنگیس احمدی راد)
 • آسیب شناسی نظام آموزش  عالی در تعامل با صنعت
  ( فرحناز شهریاران، حسین مهرابی بشرآبادی، آسیه عزیزی)
 • بررسی نقش کارآفرینی دانشگاهی در توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت
  (حمید تابلی، مجید ملامحمدی راوری)
 • تدوین استراتژی راهبردی توسعه متناسب علم و دانش  کارکردی ، اقتصادی – صنعتی در کشور
  (مهدی جمالی نژاد، جعفر کریمی)
 • نقش واحدهای تحقیق و توسعه در ارتباط صنعت و دانشگاه
  (مطالعه موردی استان کرمان (مسعود ایرانمش)
 • آسیب شناسی پیشروی آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی (مهدی کاظمی، مهسا عباسی)
 • موانع و مشکلات موجود در تعامل صنعت و دانشگاه (رضا یزدان پرست)
 • دانشگاه کارآفرین از منظر ارتباط دانشگاه و صنعت (مسلم معتمدی فر)
 • ارتباط صنعت و دانشگاه(ساناز رستمی)
 • ارتباط صنعت و دانشگاه، شاهرگ توسعه اقتصادی(بهروز جعفرزاده)
 • واکاوی چالش های ارتباطی میان حوزه صنعت و دانشگاه (سیمین دانا، نگار صفاپور)
 • دانشگاه مجازی: راهکاری برای ارتباط دانشگاه و صنعت و سازمانها(رضا طاولی، یاسر حسن پور)
 • حل موانع ارتباط صنعت با دانشگاه، ضرورتی اجتناب ناپذیر(محمد ضیاءالدینی)
 • رتبه بندی موانع و مشکلات ارتباط دانشگاه و صنعت (مطالعه موردی: استان کرمان)
  (مصطفی بنی اسدی، حسین مهرابی بشرآبادی، امین پورمقدم)
 • واکاوی موانع تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با استفاده از تکنیک دلفی
  (فرشاد اسماعیلی پناه، مهران سلمانیان، ندا اولاده)
 • فرصت ها و چالش های قانونی و سیاسی ارتباط صنعت و دانشگاه
  (زین العابدین صادقی، حسین معین آبادی)
 • بررسی تأثیر توسعه زیرساخت های حمل و نقل بر رشد بخش صنعت
  (مهلا افشارپور، حسین مهرابی بشر آبادی، مصیب پهلوانی)
 • تعیین رشته فعالیت های پربازده صنعتی در استان کرمان با تاکید بر تشخیص جهت دهی تحقیقات دانشگاهی در این فعالیت ها
  (رضا زینل زاده، علی اسدی، مهدی خداپرست مشهدی)
 • نقش آموزش عالی در توسعه صنعت استان کرمان بر مبنای آمایش سرزمین
  (سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی، سپیده صمیمی)
 • تحلیلswot پیرامون توسعه صنعتی استان کرمان با تاکید بر تعامل صنعت و دانشگاه
  (امید ستاری، سحر السادات جعفری نسب)
 • بررسی نقش افزایش تعامل بخش های صنعت و دانشگاه در تعدیل آثار سوء تحریم های اقتصادی و سیاسی ایران
  (داود غفارپور، عباس نوری)
 • تعامل صنعت و دانشگاه ضرورتی جهت رسیدن به اقتصاد مقاومتی(محسن زاینده رودی)
 • پارک های علم و فناوری و مراکز رشد حلقه  گم شده مدل ارتباط دانشگاه و صنعت
  ( داود فیض، رضا شهریاری پور)
 • بررسی تأثیر تعامل صنعت و دانشگاه بر توسعه اقتصادی و مشکلات موجود جهت این تعامل
  (نسرین عوض زاده محمدیان، علیرضا بهاری)
 • ارتباط دانشگاه و صنعت ضرورتی انکارناپذیر در توسعه جامعه(زهرا صفری)
 • تأثیر تعامل صنعت و دانشگاه در بهبود فضای کسب و کار(مهسا عباسی، اسداله کارنما)
 • بررسی سازوکارهای توسعه خدمات برون رسانی دانشگاهی در جهت کارآفرینی
  (با محوریت آموزش عالی کشور)(زهرا کامیاب)
 • نقش آموزش عالی در بهبود کسب و کار: ایران و چند کشور منتخب (سید کمیل طیبی، زهرا زمانی)
 • تأثیر تعامل صنعت و دانشگاه در بهبود فضای کسب وکار در صنعت طیور ایران
  (هادی توکلی، محمود صالحی، سید سعیده مصلی نژاد)
 • تأثیر مشاوران دانشگاهی بر اثر بخشی سازمان(علی گرامی کویری نژاد، هادی گنجو زاده)
 • بررسی تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه سرمایه انسانی بر تولید ناخالص سرانه
  (حسین اکبری فر، رضا اشرف گنجویی)
 • بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر ارتباط صنعت و دانشگاه
  (سید عبدالمجید جلایی، سمانه درخشنده، سیما اسکندری سبزی )
 • تعامل صنعت و دانشگاه و بهبود فضای کسب و کار (علیرضا شکیبایی، سمانه خاتمی)
 • ارزیابی شاخص های فضای کسب و کار و تأثیر آن بر ارتباط صنعت و دانشگاه
  (سید عبدالمجید جلایی، سمانه درخشنده، سیما اسکندری سبزی)
 • مدیریت دانش رویکردی نوین در جهت موفقیت و توسعه سازمانهای آموزشی و اعتلای صنعت
  (داریوش خاکسار، شیوا مصاحب)
 • اقتصاد دانش بنیان و اثرپذیر رشد اقتصادی استان کرمان
  (مهدی خسروی، نسیبه زارعی، حسین مهرابی بشرآبادی)
 • تأثیر شاخص توسعه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید صنعت کشور
  (آسیه عزیزی، حسین مهرابی بشرآبادی و فرحناز شهریاران)
 • نقش توسعه فکری در ارتباطات بین سازمانی، دانشگاه، دولت و صنعت
  (مهدی خداپرست، عبداله مقیم تیرگر)
 • اقتصاد دانش بنیان و تعامل صنعت و دانشگاه (علی اصغر مشیری، سکینه حسن پور بحریجانی)
 • پارک های علم و فناوری حلقه واسط بین دانشگاه و صنعت(حدیث فرامرزی)
 • راهبردهای تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی و بررسی چالشهای آن(رضا تاج زاده، سمیه شعبانی)
 • مطالعه نقش تعامل صنعت و دانشگاه در اقتصاد دانش بنیان(راضیه برفه)
 • بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارزش افزوده صنایع بزرگ ایران (احمد شمس، ساغر نیکپور)
 • بررسی نقش اقتصاد دانش بنیان در توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه (مطالعه موردی استان کرمان)
  (حسین مهرابی بشرآبادی، ابراهیم جاودان)
 • تعیین جایگاه هر یک از استان های کشور در توسعه صنعتی و بررسی تأثیر مؤلفه های تخصص گرایی، آموزش و تحقیقات بر توسعه مزبور
  (علی بیگ زاده، علی اسدی، سعید باغخانی)
 • نقش “پارک های علم و فناوری” و “مراکز رشد و کارآفرنی” در توسعه کشور
  (علی اکبر اسماعیلی رنجبر، سعید منصور، محمد ملکوتیان، رضا دهنویه)
 • ارائه الگویی برای بهبود تعامل صنعت و دانشگاه بر اساس تجربیات سایر کشورها
  (سیاوش فلاح علی پور، حسین مهرابی بشرآبادی، لیلا پازند)
 • بررسی تأثیر ارزش افزوده آموزش عالی در دانشگاهها بر ارزش افزوده تولیدات در بخش صنعت
  (نسیبه زارعی، مهدی خسروی، سعید مهرجو، حسین مهرابی بشرآبادی)
 • ارائه الگوی ارتباط دانشگاه و صنعت  بر اساس تجربه عملی کشور نروژ
  (علی گرامی کویری نژاد، هادی گنجوزاده)
 • عوامل مؤثر بر ارتباط دانشگاه و صنعت(عبدالحسین اوحدی، حسین مهرابی بشرآبادی)
 • عوامل مؤثر بر انتقال فناوری از دانشگاه و صنعت(عبدالحسین اوحدی، حسین مهرابی بشرآبادی)
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی در صنعت گاز ایران
  (مطالعه موردی : شرکت گاز استان اصفهان)
  (سید اکبر نیلی پور طباطبایی، عباس رفیعی، افشین جهانبازی، مهران سلمانیان)
 • ارائه الگوی نوع شناسی جامع از شرکت ها و پژوهشگران دانشگاهی در فرآیند انتقال فناوری(مطالعه موردی: شرکت گاز استان اصفهان)
  (سید اکبر نیلی پور طباطبایی، عباس رفیعی، مهران سلمانیان)
 • نقش مراکز رشد دانشگاهی به منظور ارتباط نخبگان و مبتکرین دانشگاهی با صنعت
  (هادی زاینده رودی، مرجان محمدجعفری)
 • مدل ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه با تکیه بر الگوی ایرانی-اسلامی
  (مسعود رضایی زاده، رضا زینل زاده)

نکته ای که باید در برگزاری همایش های ملی تعامل صنعت و دانشگاه بدان اشاره نمود آن است که شبیه این همایش ها در کشور قبلاً هم بوده و توسط نهادهای مختلف برگزار شده است.

منتهی اهمیت خاص این همایش ها از ویژگی های زیر حائز توجه بوده است:

ویژگی ۱-

ورود اتاق بازرگانی به عرصه ارتباط صنعت و دانشگاه به لحاظ نقش آفرینی سالهای اخیر اتاق در صحنه های مختلف از جمله در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  و سایر زمینه های نو از جمله در عرصه ایجاد تعامل مؤثرتر بین صنعت و دانشگاه و استفاده از تجارب کارآفرینان و صرفاً بسنده نکردن به برگزاری همایش دانشگاهی

ویژگی ۲-

تداوم این همایش ها و برگزاری هر ساله آن در استانهای مختلف کشور به منظور تجمیع تجارب فعالان و نخبگان اقتصادی استان ها  و فراهم شدن راهکار عملی برای نزدیک شدن و تعامل بیشتر صنعت و دانشگاه به منظور استفاده بهتر از اساتید و دانشگاهها در انجام طرحهای پژوهشی مورد نیاز صنعت و سامان دهی دانشگاهها در برآورده ساختن نیازهای مختلف صنایع و همچنین جهت دهی پایان نامه های دانشجویی به سمت حل مشکلات صنعت و علاوه برآن با ورود به بحث آمایش سرزمینی و توسعه استانی، مدل تعامل موثر صنعت، دانشگاه و ادارات تبیین گردد.

ویژگی ۳-
برپایی نمایشگاه آخرین دستاوردهای نوآوری های فناورانه در جنب جلسات ارائه مقالات به صورت”فن بازار”.

مقدمات ارتباط چهره به چهره و آشنایی پژوهشگران، فرهیختگان و کارآفرینان و مسئولین اجرایی بیش از پیش فراهم خواهد نمود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *